Erasmus+ KA227 – Yaratıcılık için Ortaklıklar tarafından finanse edilen “Yetişkin Eğitiminde Gerçek Sosyal Etkiler için Metodolojik Yaklaşım – MARS” projesi (2020-1-TR01-KA227-ADU-097707) kriz anında bireylerde oluşan şiddet, öfke, umutsuzluk, panik, kontrolsüzlük, kopukluk gibi çelişkili duygu durumlarının azaltılmasını, bireylerin farklı yetkinlikler üretilmesine katkıda bulunmalarını, LTT faaliyetleri için yetişkin eğitimcilere ve iyi uygulamalara rehberlik etmeyi amaçlayan yetişkin eğitimi modülleri oluşturarak dijital, sağlık, bilgi ve ekonomi alanlarında okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olmayı amaçlar. Projenin hedef kitlesi, projeye katkıda bulunmak için olumlu bir atmosfere sahip 3 grupta bir araya gelen yetişkinler ve paydaş katılımcılardır:

1. Pilot uygulamaların gerçekleştirileceği yetişkin eğitim merkezlerinde görev yapan eğitmenler, kursiyerler ve kurum yöneticileri.

2. Yetişkin eğitim kurumları, sivil toplum kuruluşları, dernekler, yetişkin kitlelerle gönüllülük yapan kurumlar, karar alıcılar, yerel yönetimler ve basın organları.

3. Proje sonuçlarından yararlanacak her türlü kurum ve yetişkinler.