Erasmus+ KA227 – Kūrybiškumo partnerystės (2020-1-TR01-KA227-ADU-097707) projektas „Metodologinis požiūris į realų socialinį poveikį suaugusiųjų švietime – MARS“ siekia padėti sumažinti neigiamas emocijas, tokias kaip pyktis, neviltis, panika, atsiribojimas, kontrolės praradimas, smurtas, kurios kyla krizėje atsidūrusiems asmenims, bei prisidėti prie skirtingų kompetencijų ugdymo tobulinant savo raštingumo įgūdžius skaitmeninės, sveikatos, informacijos ir ekonomikos srityse, sukuriant suaugusiųjų švietimo modulius ir gerosios praktikos pavyzdžius, kuriais siekiama padėti suaugusiųjų pedagogams. Tikslinė projekto auditorija yra:

1. Mokytojai, stažuotojai ir švietimo įstaigų vadovai, dirbantys suaugusiųjų švietimo įstaigose, kuriuose bus atliekamos bandomosios praktikos;

2. Suaugusiųjų švietimo įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, institucijos, savanoriškai dalyvaujančios suaugusiųjų švietimo veikloje, sprendimų priėmėjai, vietos valdžios institucijos ir spaudos kanalai;

3. Visų tipų institucijos ir suaugusieji, kuriems bus naudingi projekto rezultatai.