“Methodological Approach for Real Social Effects in Adult Education – MARS” støttet av Erasmus + KA227 – Partnerships for Creativity (2020-1-TR01-KA227-ADU-097707),
har som mål å bidra til å redusere motstridende emosjonelle tilstander som vold, sinne, fortvilelse og panikk fra forskjellige kriser.
Prosjektet har som mål å hjelpe enkeltpersoner og lærere til å forbedre og øke kompetansen innenfor digital kunnskap, helse, informasjonsteknologi og økonomi ved å lage voksenopplæringsmoduler som skal veilede voksenlærere og lære de god praksis for LTT-aktiviteter.

Målgruppen for prosjektet er voksendeltakere samlet i 3 grupper under et positivt læringsmiljø:

1. Trenere, traineer og institusjonsledere som arbeider i voksenopplæringssentrer der pilotsøknadene vil bli utført;

2. Voksenopplæringsinstitusjoner, frivillige organisasjoner, foreninger, frivillige institusjoner som kan bidra med voksent publikum, beslutningstakere, lokale myndigheter og presseorganer.

3. Alle slags institusjoner og voksne som vil dra nytte av prosjektets resultater.