Proiectul „Methodological Approach for Real Social Effects in Adult Education – MARS””, finanțat de Erasmus+ KA227 – Parteneriate pentru creativitate (2020-1-TR01-KA227-ADU-097707) își propune să contribuie la reducerea stărilor emoționale contradictorii precum violența, furia, disperare, panică, necontrolată, dezactivare creată de persoanele aflate în criză, pentru a ajuta indivizii să contribuie la producerea de competențe diferite și la îmbunătățirea abilităților lor de alfabetizare digitala, sănătate, informație și economie prin crearea de module de educație pentru adulți care intenționează să ghideze educatorii și practici pentru activitățile LTT. Publicul țintă al proiectului este format din adulți și membri ai entitatilor interesate, reuniți în 3 grupuri, echipati cu o ambianță pozitivă, pentru a contribui la proiect:

1. Formatori, stagiari și manageri de instituții care lucrează în centrele de educație a adulților în care se vor desfășura aplicații pilot;

2. Instituții de educație pentru adulți, organizații neguvernamentale, asociații, instituții care se oferă voluntariat cu publicul pentru adulți, factorii de decizie, guvernele locale și organele de presă.

3. Toate tipurile de instituții și adulți care vor beneficia de rezultatele proiectului.