Prosjektet skal produsere 2 læringsverktøy: E-læringsplattform og E-bok.

E-læringsplattformen utforsker kritiske behov med global innvirkning. For eksempel de globale krisene som involverer Europa og mange andre land, samt konsekvenser for enkeltpersoner og utdanningsspørsmål forårsaket av krisene. Dette kan øke etterspørselen til voksenopplæring ved å la deltakere forstå, internalisere og oppdage at hver enkelt kan være et løsningsverktøy for globale problemer.

E-læringsplattformen inneholder ressurser som består av 12 opplæringsmoduler for enkeltpersoner for å hjelpe dem med å forstå og benytte seg av de reglene innenfor deres personlige, regionale, nasjonale og internasjonale kontekster. Dette kan bidra til å øke bevisstheten og gi nødvendige atferdsferdigheter i krisehåndteringsprosessen.
På slutten av hver modul skal det oppføres undervisningsmetoder, teknologimetoder og aktiviteter som pedagoger kan bruke. I denne sammenhengen spiller e-læringsplattformen en viktig rolle i lærernes faglige og personlige utvikling, samt utvide deres akademiske kunnskap. Deres deltakere kan også dra nytte av dette via opplæringen de kommer til å gi på dette feltet.

E-boken fungerer som en guidebok for å promotere aktiv deltakelse på en rekke felt ved å lære ferdigheter i atferdsledelse for globale kriser som hjelper hele samfunnet å få kunnskap og ferdigheter som vil bidra til personlige utvikling. E-boken inneholder informasjon om livslang læringstilnærminger for pedagoger basert på aktuelle ferdigheter, samt ulike pedagogiske emner, informasjon, produksjons- og teknologiorienterte aktiviteter, aktuelle undervisningsstrategier for voksne tilknyttet alder, utviklingstyper og fag, og teknologiske undervisningsverktøye for håndtering av digitale verktøy.

E-boken hjelper lærere og brukere med å skape et dynamisk læringsmiljø ved å øke den ytre motivasjonen til enkeltpersoner som deltar i voksenopplæringen. De kommer til å bruke undervisningsmetoder fra ulike disipliner, lære teknologiske ferdigheter og forstå hvordan man kan skape pedagogiske miljøer basert på forskning innenfor ferdighetsundervisning.