Proje sonucunda üretilecek iki fikri çıktı vardır: E-öğrenme Platformu ve E-kitap

E-öğrenme platformu, Avrupa’yı ve diğer birçok ülkeyi içine alan küresel krizlerin yanı sıra bu krizlerin bireyler üzerinde yarattığı etki ve eğitim sorunları gibi küresel etkiye sahip kritik ihtiyaçlara da hitap etmektedir. Her bireyin küresel sorunlara çözüm aracı olabileceğini görmelerini, içselleştirmelerini ve keşfetmelerini sağlayarak yetişkin eğitimine olan talebi ve desteği artırır.

E-öğrenme platformu, bireylerin kendi kişisel, bölgesel, ulusal ve uluslararası bağlamlarında genel geçer kuralları tanımalarına, farkındalık yaratmalarına ve kriz yönetimi sürecinde gerekli davranış becerilerini kazanmalarına yardımcı olacak 12 eğitim modülünden oluşan bilgi kaynaklarını içermektedir. Her modülün sonunda, yetişkin eğitimcilerinin kullanması için öğretim yöntemleri, teknoloji destekli yöntemler, uygulamalı etkinlikler ve beceriler olacaktır. Bu bağlamda e-öğrenme platformu, eğitimcilerin mesleki ve kişisel gelişimlerinin yanı sıra akademik bilgilerini genişletmelerinde ve bu alanda verecekleri eğitimlerle kursiyerlerine ve kendilerine fayda sağlamalarında önemli bir rol oynamaktadır.

E-kitap, küresel krizlere yönelik davranış yönetimi becerileri kazandırarak, topluma katkıda bulunarak, bireylerin kişisel gelişimini destekleyecek bilgi ve beceriler kazandırarak çeşitli alanlarda aktif vatandaşlığı teşvik etmek için bir rehber niteliğindedir. E-kitap, 21. yüzyıl becerilerine dayalı yetişkin eğitimcileri için yaşam boyu öğrenme yaklaşımları, çeşitli eğitim konuları ve bilgi notları, dijital araçları kullanmak ve yönetmek için öğretim araçları, üretim ve teknoloji odaklı etkinlikler, yetişkinler için yaşa, gelişim türlerine ve konulara göre modern öğretim stratejileri ve teknolojik gelişmeler hakkında bilgiler içermektedir.

Rehber e-kitap, yetişkin eğitimine katılan bireylerin dış motivasyonlarını artırarak, çeşitli disiplinlerden öğrenme ve öğretim yöntemlerini kullanarak, teknoloji becerileri kazandırarak ve deneye dayalı eğitim ortamlarının nasıl oluşturulacağını açıklayarak eğitimcilere ve kullanıcılara dinamik bir öğrenme ortamı oluşturmada yardımcı olur.