Innoved Lietuva

Innoved Lietuva

Innoved Lietuva (LITHUANIA)

“Innoved Lietuva” aim is to provide learning opportunities and consultancy for enterprising youth and young adults. Their activities are dedicated to: •Create conditions for initiation and development of traditional and social entrepreneurship on regional, national and international level. •Introduction of good practices from the social impact business in the policy making on local and national level and the policy of the European Union. •Create positive, motivating and encouraging ambient for active entrepreneurship spirit in the society. •Raise the awareness of the citizens for the opportunities that the social entrepreneurship can give. •Enhance the employability of the young people on the labour market. •Create international community of young people that share interests related to social entrepreneurship. •To enhance and support the youth and young adults mobility on national and international level. •Promotion and application of the non-formal education.

Website: http://www.innoved.lt/
1 Konsulent Øystein Samnøen

1 Konsulent Øystein Samnøen

E-Consultants (NORVEÇ)

E-Consultants, aşağıdaki alanlarda tamamlayıcı ve pekiştirici uzmanlığa sahip bir serbest danışmanlar ağıdır: Siber zorbalık, çocuklar, gençler, ebeveynler ve profesyoneller için dijital beceriler, öğretim platformlarının geliştirilmesi, pazarlama iletişimi, dijital medya iletişimi ve kültürler arası eğitimin yönetimi projeleri. Kurumumuz Almanya, Portekiz, İspanya, İsrail, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Birleşik Krallık, İrlanda Cumhuriyeti, Türkiye, Kıbrıs, İtalya, Litvanya, Malta, Bulgaristan, Macaristan ve Norveç’ten STK’lar, üniversiteler ve ticari kuruluşlarla ortaklaşa çalışmalar yapmıştır.

Website: https://www.barnevakten.no/

Loughborough University

Loughborough University

LOUGHBOROUGH UNIVERSITY (BİRLEŞİK KRALLIK)

Loughborough Üniversitesi’ndeki Hikaye Anlatım Akademisi, Tasarım ve Yaratıcı Sanatlar Okulu’nda bulunan disiplinler arası bir araştırma ekibidir. Uygulamalı Hikaye Anlatımı, geçtiğimiz yıllarda Loughborough’da fark edilir derecede güçlendi ve mükemmellik konusunda uluslararası bir üne sahip olunan bir yer haline geldi. Hikaye Anlatım Akademisi’nden araştırmacılar, AHRC, NERC, ESRC, MRC, EPSRC, British Academy ve Avrupa Komisyonu gibi çeşitli kuruluşlar tarafından finanse edilen, değeri birkaç bin sterlin ile bir milyon sterlin arasında değişen çeşitli büyüklüklerde 20’den fazla projede yer aldı. Yapılan çalışmalar disiplinler arasıdır ve yerel toplum kuruluşlarından büyük STK’lara kadar hem akademik hem de akademik olmayan ortaklarla sağlık, sosyal ve çevre bilimleri konularında işbirliğini içerir. Birleşik Krallık’ta ve aynı zamanda Avrupa genelinde (Fransa, İspanya, İtalya, Malta, Yunanistan, Avusturya, Almanya, Belçika, Hollanda, Litvanya, Polonya, Türkiye ve Norveç’teki ortaklarla) ve dünyadaki düşük-orta gelir düzeyindeki ülkelerle (Kenya, Uganda, Hindistan ve Kolombiya) çalıştık. Ayrıca Washington DC’deki Smithsonian Enstitüsü ile işbirliği içinde bir çalışma programı geliştiriyoruz.

Website: http://www.innoved.lt/

Euro – Training

Euro – Training

EURO-training (BULGARİSTAN)

“EURO-Training” Bulgaristan’ın Stara Zagora şehrinde 2004 yılında kurulmuş kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur.
Ana hedefimiz, farklı tür ve formlardaki eğitim faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesidir.
Yalnızca iyi eğitimli kişilerin bilgi tabanlı ekonomiye geçiş yapabileceğine ve yaşam kalitesini önemli ölçüde artırabileceğine kuvvetle inanıyoruz.
Öğrenme çağında, insanları doğru bilgi ve becerilerle donatmak, yüksek ve sürdürülebilir istihdam sağlamak ve fiyat istikrarını sürdürmek için çok önemlidir.
Ancak Öğrenme Çağı vizyonumuz istihdamdan daha fazlasıdır. Bir öğrenme kültürünün geliştirilmesi, birleşik bir toplum oluşturmaya yardımcı olacak, kişisel bağımsızlığın yaratılmasına yardımcı olacak ve yaratıcılığı ve yeniliği teşvik edecektir.
EURO-Training’in faaliyetlerinin çoğu, farklı dezavantajlı grupların işgücü piyasasına başarılı bir şekilde yerleştirilmeleri için uygun bilgi ve becerilere sahip olarak güçlendirilmesiyle bağlantılıdır ve bu şekilde onların sosyal içermelerine katkıda bulunur.
Karma ve e-öğrenmeye dayalı olarak sivil ve sosyal beceri yeterliliklerini geliştirmek amaçlarımız arasındadır. Çabalarımız, hoşgörüyü, farklılıkları kabul etmeyi, kültürlerarasılığa saygıyı, aktif vatandaşlığı teşvik etmekle bağlantılıdır.

Website: http://www.euro-training.org/

People Help the People

People Help the People

People Help the People (ITALY)

The aim of People Help the People is to carry out activities of social solidarity by marrying in full the whole concept of “human integration” in the world, with reference to Europe and Mediterranean area, through the promotion of human person and recovery, preservation, and enhancement of historic, cultural, and environmental heritage, integrated into an overall sustainable development. The aim of People Help the People is to create opportunities for cooperation and partnership between the EU countries and the Mediterranean, weaving a dense network of intercultural exchange that allows to export best practices from one country to other, in pursuit of greater integration between peoples. Integration that represents not only an increase in terms of purely human but also a lever for economic development and social redemption. All activities of the Association are directed to the achievement of the goals of the solidarity, social inclusion and cultural promotion, actions and activities aimed primarily at disadvantaged or under conditions of social vulnerability, in the fields of education, health, social services, environmental protection, with the involvement of public authorities (European Union, Countries of the Mediterranean basin, the Italian state, Regions and Municipalities) and private entities.

Website: https://peoplehelpthepeople.eu/

A.T.I.C. – ROMANIA

A.T.I.C. – ROMANIA

ASOCIATIA TINERILOR CU INITIATIVA CIVICA (ROMANYA)

Asociația Tinerilor cu Initiativa Civica, gençleri aktif vatandaşlığa çeken ve yerel ve ulusal kültürel değerleri teşvik eden Romanya toplumunun gelişimini yönlendirmeyi amaçlayan apolitik bir sivil toplum örgütüdür.
A.T.I.C. 2016 yılında bir grup genç tarafından yerel gençlerin sosyal ve kişisel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla Galați’de kurulmuştur.
Topluluğumuz aktif olarak çalışmaktadır ve yerleştirme evlerinden çocuklar, gençler, yoksul aileler, yaşlılar, işsizler ve diğer sosyal sorunlarla karşı karşıyayız.
Spor, müzik, tiyatro, dans, resim gibi farklı yöntemlerle yerel dezavantajlı gençlerin topluma kazandırılması ana hedeflerimizden biridir. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için ailelerle, yerel yönetimlerle, ilköğretim okulları, liseler ve üniversitelerle işbirliği yapıyor ve projeler geliştiriyoruz.
Ortaklarımızdan biri, 14 ila 19 yaş arası öğrencileri olan ve müzik (vokal ve enstrüman çalma), dans, resim ve el sanatları öğreten yerel sanat okuludur.
İşbirliğinin temel amacı, öncelikle yetenekli insanların müzik, sanat ve spor yoluyla kaynaştırılması, ikincisi ise aynı konulu farklı yerel ve uluslararası projelerdir.
Genç bir kuruluş olmamıza rağmen, kilit personel STK bölgesinde ve Erasmus+ programında çok deneyimli, 8 yıldan fazla bir süredir sahada çalışmakta, yerel STK’lar arasında farklı pozisyonlarda ve departmanlarda çok iyi sonuçlar almaktadır.

Website: http://aticromania.wordpress.com

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Halk Egitim Merkezi Ve Aksam Sanat Okulu (TURKEY)

Afyonkarahisar Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tam resmi bir eğitim kurumudur. Kurumumuz dinamik yapısı ile çok hızlı organizasyon yeteneğine sahiptir. Merkezimiz her yaş, eğitim, gelir, sosyal statü ve kültürden tüm vatandaşlar ile lise ve üniversite öğrencilerine ilgi, istek, yetenek ve beklentileri doğrultusunda mesleki, sosyal, sosyal, ekonomik, spor dallarında ücretsiz kurslar düzenlemektedir. Yaygın eğitim konusunda oldukça bilgili ve deneyimli kadrosu ile her alanda ihtiyaç duyulan eğitim faaliyetlerini en hızlı ve en kısa sürede organize etme refleksine sahiptir. Kurumumuz, işbirliği ve koordinasyon özellikleri ile kendi kurum kültürünü oluşturmuştur ve çeşitli alanlarda üretim süreçleri ile ilgili rotasyonel modüler eğitim planı uygulamakta ve uzman-sözleşmeli/sözleşmeli eğitmen kadrosu ile mesleki eğitim kursları düzenlemektedir. Bu sayede kurumumuz düzenlediği kurslarla sertifika alarak başarılı olan kursiyerlere özel sektörde kaliteli bir ara kimlik olarak hizmet vermektedir. Afyonkarahisar Halk Eğitim Merkezi, gençlere Avrupa imkanları sunan ve Avrupa bilgi ağının Eurodesk temas noktası olarak Aralık 2019’da akreditasyonunu tamamladı. Ayrıca üniversiteye hazırlık kurslarının açıldığı kurumumuzda dönemsel olarak kursa katılan öğrencilere Eurodesk bilgilendirmesi yapılmakta ve bu kapsamda 700 genç kursiyere ulaşılmaktadır.

Website: https://afyon.meb.gov.tr/

AcrossLimits LTD

AcrossLimits LTD

AcrossLimits LTD (MALTA)

AcrossLimits, 19 yıllık varlığı boyunca AB tarafından finanse edilen 60’tan fazla projeye katılımıyla hem ulusal hem de Avrupa sahnelerinde uzun bir başarı öyküsü olan Maltalı bir KOBİ’dir. Yıllar içinde eğitim, sağlık, girişimcilik, dijital platformlar ve yaygınlaştırma alanlarında geniş bir beceri seti oluşturduk.
Bir ICT şirketi olarak, e-öğrenmeye büyük ilgi duyuyoruz ve e-öğrenmeyi içeren veya temel alan çeşitli AB projelerinde ve eğitim kurslarında yer aldık. Eğitimcilerden öğrencilere, iş adamlarına, profesyonellere, sanatçılara, dezavantajlı insanlara ve daha fazlasına kadar farklı hedef kitleler için bu tür birkaç platform geliştirdik.
Hem ulusal hem de uluslararası düzeydeki güçlü ağlarımızdan yararlanarak, görevlerimizin basit web siteleri oluşturmaktan uluslararası konferans ve sempozyumlara ev sahipliği yapmaya kadar uzanan çeşitli AB tarafından finanse edilen projelerde Yaygınlaştırma Liderliği rolünü üstlendik.

Website: https://www.acrosslimits.com