LTT Stara Zagora (BG), 7th – 11th March 2022

LTT – BULGARIA. Fra 6. til 11. Mars i Stara Zagora, Bulgaria, ble den første LTT holdt for det MARS-prosjektet – Methodological Approach for Real Social Effects in Adult Education, med deltakelse av medlemmer av alle involverte partnere.
Under den første LTT var alle partnere involvert i flere workshops og brainstorming-aktiviteter rettet mot konfrontasjon, refleksjon og håndtering av følelser i krisetider, noe som resulterte i løsning av problemer. Deltakerne jobbet synergistisk sammen med sosialiserings- og samarbeidsaktiviteter rettet mot konflikthåndtering og løsning, persepsjon, håndtering av følelser i konfliktsituasjoner, og håndtering og løsning av problemer i vanskelige situasjoner. Spesiell oppmerksomhet ble viet viktigheten av gjensidig samarbeid og viktigheten av å skape sunne miljøer der vi kan jobbe sammen for å løse problemer.
Alle deltakerne var involvert hver dag i heterogene aktiviteter, som å lage en historie gjennom digitale verktøy, improvisasjonsteater i krise- og/eller konfliktsituasjoner, bruk av tegning som verktøy og ikke-verbalt språk nyttig for å uttrykke følelser som er vanskelig å få ut med ord. Gjennom alle disse arbeidsgruppene har deltakerne tilegnet seg ferdigheter og myke ferdigheter som kan replikeres og forbedres i fremtiden. Til slutt var medlemmene av partnerforeningene involvert i idédugnad med sikte på å lage opplæringsmodulene og læringsplattformen som ble levert av prosjektet.
Det som kom frem fra teamene og fra de meninger deltakerne har gitt uttrykk for, er at det er nødvendig å gi større betydning og verdi til egne og andres følelser for å møte vanskeligheter eller krise/konflikt. Å observere atferden til enkeltpersoner og lytte til deres meninger er avgjørende for å bygge sunne, proaktive og samarbeidende miljøer. I tillegg tillot aktivitetene deltakerne å forstå at når man mislykkes er der ikke slutten. Man kan alltid ta det beste og begynne på nytt, så godt man kan.”

Video Interview


LTT Vilnius (LT), 7th – 11th Nov 2022

LTT – LITAUEN. Fra 7. til 11. november ble det andre LTT-møtet holdt i Vilnius, Litauen for MARS-prosjektet – Methodological Approach for Real Social Effects in Adult Education. Prosjektet hadde deltagelse av medlemmer fra alle involverte partnere.
Under møtet presenterte og diskuterte partnerne problemstillinger rundt håndtering av angst og følelser i krise- og risikosituasjoner, vekslet teori med gruppearbeid, etterfulgt av en avsluttende diskusjon.
I tillegg jobbet partnerne sammen på en av de prosjekt outputene, nemlig e-læringsmodulene laget av den engelske partneren Loughborough University, som ble oversatt til hvert partner språk for å sikre enklere og mer umiddelbar forståelse og formidling.
Denne LTT ga også viktige refleksjonspunkter og tillot partnerne å møtes igjen og diskutere prosjektets forward-thinking og forventet fremdrift.”

Video Interview