LTT Stara Zagora (BG), 7th – 11th March 2022

Тренинг в България. От 6 до 11 март 2022 година в Стара Загора, България, се проведе първия тренинг по проект MARS – „Методически подход за реални социални ефекти в образованието на възрастни“, с участието на членове от всички партньорски организации. По време на този тренинг всички партньори бяха включени в няколко семинара и обсъждаха проблеми, насочени към конфронтация, размисъл и управление на емоциите по време на криза, което да доведе до разрешаване на проблеми. Участниците работиха заедно и синергично върху дейности за социализация и сътрудничество, насочени към управление и разрешаване на конфликти, възприемане, управление на емоциите в конфликтни ситуации, управление и разрешаване на проблеми в трудни ситуации. Особено внимание бе обърнато на важността на взаимното сътрудничество и значението на създаването на здравословна среда, в която можем да работим заедно за решаване на проблеми. Всички участници бяха въвлечени всеки ден в разнородни дейности, като създаване на история чрез дигитални инструменти, импровизационен театър в ситуации на криза и/или конфликт, използване на рисуването като полезен инструмент и невербален език за изразяване на емоции, които трудно могат да бъдат изразени с думи. Чрез целия този работен екип участниците придобиха умения, които могат да бъдат възпроизведени и развити в бъдеще. Накрая, членовете на партньорските асоциации бяха включени в дейности, насочени към създаване на модулите за обучение и платформата за обучение, предвидени по проекта.
Това, което излезе от всеки работен екип и от мненията, изразени от участниците, е, че е необходимо да се отдава по-голямо значение и стойност на емоциите на себе си и на другите, за да се изправим пред трудности или кризи/конфликти. Наблюдаването на поведението на хората и вслушването в тяхното мнение е от решаващо значение за изграждането на здравословна, проактивна и съвместна среда. Освен това дейностите позволиха на участниците да разберат, че провалът не е краят на нещо, а че от него винаги можете да извлечете доброто и да започнете отново, както можете.

Video Interview


LTT Vilnius (LT), 7th – 11th Nov 2022

Тренинг в Литва. От 7 до 11 ноември, 2022 година във Вилнюс, Литва, се проведе втория тренинг по проект MARS – „Методически подход за реални социални ефекти в образованието на възрастни“ с участието на представители на всички участващи страни-партньори.
По време на срещата партньорите представиха и обсъдиха въпроси, касаещи управлението на тревожността и емоциите в кризисни и рискови ситуации, като редуваха теория с групова работа, последвана от заключителна дискусия.
Освен това участниците работиха заедно по един от резултатите на проекта, а именно обучителните модули, създадени от английския партньор Loughborough University, които бяха преведени на майчиния език на всяка страна партньор, за да осигурят по-лесно и незабавно разбиране и разпространение.
Този тренинг също предостави важни точки за размисъл и позволи на партньорите да се срещнат отново и да обсъдят състоянието на проекта и очаквания напредък.

Video Interview