Afyonkarahisar Halk Egitim Merkezi Ve Aksam Sanat Okulu (ТУРЦИЯ)

Образователен център и вечерно художествено училище е пълноценна официална образователна институция към Министерството на народното образование.
Нашата организация има много бърза организационна способност със своята динамична структура. Нашият център организира безплатни курсове за всички граждани от всички възрасти, образование, доходи, социален статус и култура, ученици и студенти, съобразени с техните интереси, желания, способности и очаквания, по професионални, социални, икономически, спортни и културни области.
Центърът има рефлекса да организира необходимите обучителни дейности във всяка област за най-бързо и най-кратко време със своя висококвалифициран и опитен персонал в неформалното образование. Нашата институция е създала своя собствена корпоративна култура със своите функции за сътрудничество и координация. Нашата институция прилага ротационен модулен план за обучение по отношение на производствените процеси в различни области и организира курсове за професионално обучение с обучителен персонал, нает с експерт/по договор. По този начин нашата институция предоставя на обучаемите, които са успешни сертификат за курсовете, които организира, като качествена междинна идентичност в частния сектор.
Центърът Afyonkarahisar завърши своята акредитация през декември 2019 г., която предоставя европейски възможности за младите хора и като точка за контакт на Eurodesk на Европейската информационна мрежа. Освен това в нашата институция се провеждат подготвителни курсове за университета, като информацията на Eurodesk се предоставя на студентите, които посещават курсовете периодично и в този контекст са достигнати над 700 млади стажанти.

Website: https://afyon.meb.gov.tr/

Categories: